07
jan
Allmänt möte kring Bliktpunkten
19:00 to 21:00
07-01-20

Kallelse: Allmänt möte kring Bliktpunkten
7 Jan. Kl 19.00 Bygdegården

Nusnäs IF meddelade i somras och under hösten att vi skulle kalla till ett allmänt möte ang Bliktpunkten för att diskutera dess framtid.

Bakgrunden är att vi är ett fåtal personer som driver runt Nusnäs IFs verksamhet, inkl. Bliktpunkten, Camping, Midsommarfirande mm. Och de ideella krafterna blir allt svårare att få tag i vilket gör att belastningen på kvarvarande personer ökar. Nusnäs IF är i grunden en idrottsförening men dess sido verksamheter har tagit allt större andel av tid och engagemang. Styrelsen har under senare tid arbetat för att öka den idrottsliga verksamheten och har även prioriterat investeringar kring detta. Och vi har många föräldrar som ställer upp kring dessa aktiviteter.

Men Bliktpunkten är också en viktig del för Nusnäs och Nusnäs IF. Och för att kunna driva det vidare på ett bra sätt behöver vi bli fler som kan engagera sig i verksamheten och utveckla den. Nusnäs IF har därför tillsatt en arbetskommitte som fått uppgiften att jobba med Bliktpunkten. Men vi behöver bli fler och vi vill veta hur ni bybor tycker att Bliktpunkten skall fungera.

Därför kallar vi till möte den 7 Jan i Bygdegården kl 19.00. På mötet förklarar vi lite kring nuläget, vilka behov som finns och presenterar några tänkbara upplägg. Men vi vill också ha era synpunkter på det som varit och vad ni önskar framöver.
Och eftersom vi behöver hjälp ser vi också att ni anmäler er som villiga att göra specifika arbetsinsatser, tex byggnationer, sitta i kassan osv eller/och om ni önskar engagera er i arbetskommitten.

Väl mött på Bygdegården 7 Jan kl 19.00
Hälsar Nusnäs IF