Fu-Fudal Byalag. En liten ort med ett kort namn. Fudalen är fäboden som hör till Nusnäs och Fu. Idag finns bofasta i både Fu och Fudalen året runt. Mycket fin och informativ hemsida så gå gärna in och läs den.

Läs mer på vår hemsida!