Härmed kallas alla medlemmar i Nusnäs IF till årsmöte den 15 juni 2021 kl 19.00 på Bliktpunkten. Vi håller mötet utomhus och håller avstånd. Vi bjuder på fika. Välkomna!