Det är årsmötestider och i månadsskiftet har både samfälligheten och Nusnäs IF årsmöten. Och för att undvika krockar har Nusnäs IF beslutat skjuta på årsmötet. Följande gäller:

Bysamfälligheten har årsmöte den 29:e mars kl 19.00 i bygdegården

Nusnäs IF har därmed årsmöte den 5:e April kl 19.00 i bygdegården.