Som ni sett är bryggan stängd av säkerhetsskäl pga skador som orsakats av både is och tidens tand.

För att kunna öppna upp igen behövs omfattande reparationer och ombyggnader. Nusnäs IF har konsulterat sakkunniga och där fått upplysningar om att det kommer kosta ca 900 000 kr om vi skulle anlita en firma att fixa allt.

Bryggan ligger inte inom Nusnäs IF arrende utan på allmänningen men är en viktig del av helheten till Bliktpunkten som festplats. Nusnäs IF är beredda att göra insatser för att återbygga bryggan men kommer inte klara detta själva. Vi har sökt bidrag och kommer fortsatt göra det men än så länge inte fått några medel.

Därför behöver vi nu hjälpas åt och kraftsamla, både privatpersoner, företag, föreningar mm, för att tillsammans kunna få en levande folkpark igen. Har du idéer, synpunkter, vill bidra med medel, maskiner eller arbetsinsatser, vill vi gärna att du kontaktar oss.

Skriv till nusnasif@hotmail.com eller kontakta någon i styrelsen. Mer information på nusnas.se .

Tack för din hjälp
Nusnäs IF