Arbetsgruppen som jobbat med julmarknaden i Nusnäs har beslutat att inte fortsätta med julmarknaden i Nusnäs. Beslutet är en kombination av vikande besökssiffror samt att intresset från arrangörerna minskat. För att julmarknaden skall kunna fortsätta i framtiden behövs nya krafter som vill driva vidare arrangemanget.