Nu kör vi vidare med ytterligare en arbetsdag på Bliktpunkten. Denna gång blir det en kombinerad bryggrenovering samt städning/iordningställande av festplatsen. Som vanligt bjuder vi på fika/tilltugg så ni inte blir hungriga. Dessto fler vi blir, desto snabbare och roligare blir det.
Konkret ska vi fortsätta med att räta upp den gamla konstruktionen och skruva dit ny trall. Vi ska även säkra upp konstruktionen med ny kätting.
Dessutom fortsätter vi med att städa av byggnader inför årets säsong så det är snyggt och fint.

Så har ni tid och lust, kom och hjälp till på Lördag 27 Maj kl 10.00