From tisdagen den 30 aug planerar Nusnäs IF att starta med regelbundna sportaktiviteter på Morängens IP, både för barn och vuxna. Tanken är att vi då öppnar upp för allehanda sportaktiviteter som fotboll, löpning, käpphästridning mm. Och det är vi tillsammans som bestämmer vad vi skall göra. Varje tisdag kl 17.30 ser vi till att någon har nyckel och kan låsa upp så att vi kommer åt våra förråd med utrustning, sen bestämmer de som är där vad man vill göra. Några vill spela fotboll, några hoppa käpphäst och några kanske skapar en löpargrupp. Vi samlas för upptakt den 30 aug och kan då planera hösten. Finns intresse organiserar vi med ledare utifrån önskemål. Och det är vi tillsammans som gör detta så alla är välkomna att hjälpa till. Har du ideer och frågor, skicka till nusnasif@hotmail.com . Välkomna tisdagar kl 17.30 Nusnäs IF.